Om Bygdegården

Vill Du bli medlem?

 

Medlemsavgift:

50:-/person

100:-/familj

 

Inbetalas till Semnebyns Bygdegårdsförenings bg 523-7326

eller via swishnummer 1231882349

 

Historik

 

 

Nuvarande skolbyggnad i Semnebyn byggdes år 1928-1929, första årskullen började år 1929 och sista skolklassen år 1967. Den 14 april 1973 hölls första årsmötet för Semnebyns Aktivitetshus. Året 1995 blev Semnebyns Aktivitetshus medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund, och bytte då namn till Semnebyns Bygdegård. Enligt boken "Glava socken i forntid och nutid år 1936" De första skolhusbyggnaderna i Glava byggdes år 1851 vid Hillringsberg, Yttra Rud, Lenungsbruk och Sebbenebyn. Den äldre skolan och del av den äldre lärarbostaden i Semnebyn syns bakom skolklasserna från år 1912.

 

Styrelsen:

 

Ordförande: Anssi Jaarma

Sekreterare: Birgitta Eriksson

Marcus Nilsson

Wivi Tordegård

Jenny Eriksson (även uthyrare)

Therese Johansson

Ingrid Ståhl