Om Bygdegården

Vill Du bli medlem?


Medlemsavgift:

100:-/person

150:-/familj


Inbetalas till Semnebyns Bygdegårdsförenings bg 523-7326

eller via swishnummer 1231882349


HistorikNuvarande skolbyggnad i Semnebyn byggdes år 1928-1929, första årskullen började år 1929 och sista skolklassen år 1967. Den 14 april 1973 hölls första årsmötet för Semnebyns Aktivitetshus. Året 1995 blev Semnebyns Aktivitetshus medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund, och bytte då namn till Semnebyns Bygdegård. Enligt boken "Glava socken i forntid och nutid år 1936" De första skolhusbyggnaderna i Glava byggdes år 1851 vid Hillringsberg, Yttra Rud, Lenungsbruk och Sebbenebyn. Den äldre skolan och del av den äldre lärarbostaden i Semnebyn syns bakom skolklasserna från år 1912.   


Styrelsen:


Ordförande: Anssi Jaarma

Sekreterare: Birgitta Eriksson

Marcus Nilsson

Jenny Eriksson (även uthyrare)

Therese Johansson